سیستم انیمیشن

هم مسابقه و هم انیمیشن


سیستم انیمیشن سیستمی است که برای اولین بار توسط سرورهای BSS رونمایی شده و در هیچ سروری همتا ندارد.
در این سیستم زمان‌هایی که در کانال تلگرام سرورهای BSS و در مود BSS قسمت اخبار اعلام می‌شود مسابقه‌ی انیمیشن شروع می‌شود.

روش مسابقه اینگونه است که برای مدت مشخصی انیمیشنی مانند انیمیشن نمومه، در پایین صفحه‌ی سرورهای BSS روزی دوبار نمایش داده می‌شود. اولین کسی که بتواند آن انیمیشن را ببیند و نتیجه‌ی اخلاقی و رفتاری انمیشین را به تستر سرورهای BSS اعلام نماید، برنده‌ی یک هفته رنک رایگان می‌شود. همچنین بعد از اعلام برنده مسابقه تمام شده و فقط انیمیشن تا مسابقه‌ی بعدی نمایش داده می‌شود .

توجه : فقط مشاهده‌ی انیمیشن کافی نیست. باید درک خوبی از محتوای انیمیشن پیدا کنید و نتیجه را به تستر اطلاع دهید.