کدهای دکمه‌ای

کدهایی با روش خاص و جالب برای اجرااین نوع کدها با استفاده از دکمه های مشت ، پرش و گرفتن اجرا می‌شوند و کدهای زیر برای همه قابل اجرا هستند :

‌نکته : کدها با رنگ معرفی می‌شوند . معادل رنگ ها :

‌زرد = مشت

‌سبز = پرش

‌آبی = گرفتن

کد بوم بوم

با این کد می‌توانید با ایجاد انفجاری زیر پای خود به هوا پرتاب شوید
کد : زرد-آبی-سبز-آبی-سبز-زرد-سبز

کد فریز

با این کد شما یخ می‌زنید
کد : سبز-آبی-آبی-آبی-سبز-زرد

کد فلج

با این کد شما می‌توانید خود را برای چند ثانیه فلج کنید (هرچند که کاربرد خاصی ندارد)
کد : سبز-سبز-آبی-آبی-سبز-زرد

کاراکتر شانسی

با این کد شما می‌توانید از سیستم کاراکتر شانسی استفاده کنید
جهت اطلاع از سیستم کاراکتر شانسی به این لینک مراجعه کنید
کد : زرد-آبی-سبز-سبز-آبی-زرد

تیکت شانسی

با اجرای این کد شما می‌توانید روزانه تیکت شانسی بین 1 تا 10 عدد در سرورهای BSS دریافت کنید
جهت اطلاع از سیستم تیکت سرورهای BSS به این لینک مراجعه کنید
کد : سبز-آبی-سبز-زرد-سبز-آبی-سبز