خرید 1000 تیکت BSS


در صفحه اول درگاه پرداخت شما دو راه برای دریافت تیکت BSS دارید:

1.وارد نکردن شناسه بازی و مراجعه به ادمین سرور در تلگرام جهت دریافت تیکت BSS

2.وارد کردن شناسه بازی خود به طور دقیق (نمونه در عکس مشخص است) بدون نیاز به مراجعه به ادمین (شناسه می‌تواند انواع مختلفی مانند PC,Android,گوگل و ... داشته باشد)


توجه : اگر شما با روش دوم جلو رفتید و تیکت BSS به شما اضافه نشد ، حتما به ادمین سرور در تلگرام با در دست داشتن رسید پرداخت جهت فعالسازی رنک خود مراجعه کنید